Skilmálar og skilyrði

Hreinsa fyrirkomulag

Skilmálar og skilyrði Þessi skilyrði eru óaðskiljanlegur hluti af samningnum, að undanskildum eigin skilyrðum viðskiptavinarins. Aðeins er hægt að víkja frá því skriflega. Þjónustan er veitt eins og lýst er á reikningi. Kaupandi er meðvitaður um alla virkni þjónustunnar við pöntun og pantar hugbúnaðinn í því ástandi sem hann er, þar með talið galla. Vöran eða þjónustan er afhent á tímabilinu eins og tilgreint er á reikningi, að teknu tilliti til venjulegs umburðarlyndis fyrir eðli atvinnugreinar eða verslunar. Afhendingardráttur getur ekki valdið skaðabótum eða samningsslitum. Kaupandi hefur ekki rétt til að rifta kaupum. Þjónustan okkar er staðgreidd innan 14 daga frá dagsetningu reiknings. Verði vanskil á reikningi að fullu eða að hluta 30 dögum eftir dagsetningu reiknings hækkar reikningsfjárhæð lögum samkvæmt og án fyrirvara um 12% vexti á ári og 10% tjónaákvæði með a. að lágmarki 40 evrur og allir aðrir útistandandi reikningar verða gjaldfallnir strax. Verði vanskil á reikningi 30 dögum eftir dagsetningu reiknings áskilur Infinwebs sér rétt til að rjúfa þjónustuna án endurgreiðslu eða bóta til viðskiptavinar. Afhenti hugbúnaðurinn er áfram eign Infinwebs. Aðeins er greitt fyrir notkun hugbúnaðarins á því tímabili sem tilgreint er á reikningi. Ef kaupandi uppfyllir ekki samningsbundnar skuldbindingar áskiljum við okkur rétt til, eftir vanskilatilkynningu, annaðhvort að fresta skuldbindingum okkar eða slíta samningnum án afskipta dómstóla, ef engin eða engar gagnlegar ráðstafanir eru gerðar við vanskilatilkynningu innan 8. daga, með fyrirvara um rétt til bóta. Samningar okkar eru alltaf gerðir undir því skilyrði að viðskiptavinurinn sé gjaldþrota. Ef um er að ræða sýnilega óvinnufærni eða óviðráðanlegar aðstæður áskiljum við okkur rétt til að slíta samningnum einhliða og án þess að þurfa að tilkynna það fyrirfram. Allir samningar okkar eru undir belgískum lögum. Infinwebs áskilur sér rétt til að taka hugbúnaðinn tímabundið án nettengingar vegna, til dæmis, mikilvægar uppfærslur eða tæknileg vandamál. Stefnt er að lágmarks spennutíma upp á 99,95% en það er ekki bindandi. Infinwebs áskilur sér rétt til að gera breytingar á hugbúnaðinum hvenær sem er án fyrirvara. Kaupandi samþykkir að hugbúnaðurinn sem notaður er muni þróast. Infinwebs ber ekki ábyrgð á skjölum sem eru rangt sniðin með hugbúnaðinum. Kaupandi ber ávallt ábyrgð á skjölum sem útbúin eru og send. Við pöntun samþykkir kaupandi að fá reikningana senda í tölvupósti á netfangið sem hugbúnaðarreikningurinn var stofnaður með.

Tilbúinn til að vinna skilvirkari ?!

Búðu til reikning þinn núna, skráðu lögboðnu upplýsingarnar sem þú vilt sjá á reikningunum þínum og búðu til fyrsta reikninginn þinn í nokkrar mínútur! Fyrstu 14 dagarnir eru ókeypis og án skuldbindinga svo þú getir kynnt þér sterkan, fullan virkni onReik

Byrjaðu ókeypis prufuáskriftina þína!
server room